VAD SÄGER VI?

NRIA-U 2016 är en agenda för svensk undervattensteknisk innovation för tiden fram till 2030. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet.

Undervattensteknik utgör en grundläggande förutsättning för att kunna kartlägga, bereda och genomföra projekt kopplade till havsresursutnyttjande och annan verksamhet i den marina miljön. Nyttorna finns bland annat i form av resursutnyttjande, säkerhetsmässiga nyttor, infrastrukturella nyttor och miljö-/kilmatnyttor.

Forsknings- och innovationsagendan NRIA-U vill påvisa det svenska undervattenstekniska innovationsområdets potential, med huvudsyfte att skapa svensk position och konkurrenskraft på den internationella arenan. Agendan lyfter sig ovanför eventuella särintressen inom det nationella undervattensteknikområdet och fokuserar i stället på de samintressen som skapar den önskade konkurrenskraften.

Agendans förslag är satta för att skapa förutsättningar för god innovation, som kommer alla aktörer tillgodo oavsett eventuella särintressen. Förslagen handlar i korthet om:

NRIA-U är tänkt att fungera som ett samlande ensnings- och styrdokument för undervattensteknikområdets egna aktörer. Agendan har även som syfte att förmedla denna gemensamt formulerade framtidssyn och handlingsplan för hur den ska realiseras till politiker, myndigheter, finansiärer och liknande.

Du kan ladda ned agendan här.

Image © Jupiterimages/photos.com/Thinkstock